Skip to main content

Historiek

Als jongerenafdeling staat de jeugdharmonie volledig onder de hoede van haar grote zus, de Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef uit Menen, onder de muzikanten ook wel ‘het groot muziek’ of door de Menenaars ‘het muziek van de Barakken’ genoemd. De Volksharmonie bestaat ondertussen al 112 jaar, maar de huidige jeugdharmonie werd pas in 1975 gesticht, in navolging van wat Adelbert Soenen reeds in 1947 was begonnen.

Deze eerste jeugdharmonie was pas een jong leven beschoren, want in 1950 werd de toch succesvolle en grote groep muzikanten ontbonden en ingelijfd bij de grote harmonie. Het was immers niet de bedoeling dat een jeugdharmonie een harmonie op zichzelf zou worden en dat werd stilaan het geval met het behalen van een eerste prijs op een Muziekwedstrijd te Lichtervelde in augustus 1950.

25 jaar later, op 29 december 1975 repeteerden vijftien jongeren voor het eerst onder leiding van Dirk Vandamme. Drie maanden later gaf deze jonge harmonie op het Lenteconcert van 1976 zijn eerste optreden in het St.-Aloysiuscollege, ondertussen aangevuld met vier nieuwe leden. In november van datzelfde jaar speelde de groep voor het eerst op eigen inititatief in Rusthuis Ter Linden. Het werd een kersttraditie die vele jaren bewaard bleef. Dirk Vandamme leidde de jeugdharmonie tot in november 1978 en werd opgevolgd door Etienne Soenen, die op zijn beurt in 1981 opgevolgd werd door Lieven Maertens, beiden toen tevens dirigent van de grote harmonie. Dit was later eveneens het geval toen eerst Hans Lesage het roer overnam, gevolgd door Luc Note.

Eind 2003 werd na overleg een naam goedgekeurd waarmee de jeugdharmonie nu naar buiten treedt, weliswaar nog steeds onder voogdij verkerend van grote zus de Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef. De naam ‘Athalo’ verwijst naar de naam Atalo, van Griekse oorsprong, wat zoveel betekent als een toepasselijk ‘jeugdig’.
Na drie uiterst succesvolle jaren onder deskundige leiding van dirigent Joren Stoffels en een korte interlude met Veerle Vanlersberghe, werd de jeugdharmonie thans ad interim geleid tot ze in april 2007 een nieuwe ambitieuze dirigente mocht verwelkomen, Astrid Lecluyse.

Jens Demey nam in oktober 2014 de fakkel over van Astrid en toen hij in augustus 2018 een andere uitdaging aanging, ging het dirigeerstokje naar Elke Soenen. Na vijf mooie jaren onder Elke is onze jeugdharmonie momenteel onder leiding van Mathijs Claeys (03/11/1992). 

Mathijs begon als achtjarige zijn muzikale opleiding Slagwerk aan de toenmalige “Stedelijke Academie voor Muziek & Woord” (nu de Academie) in Ieper, dit bij Bertin Verstraete en later Bjorn De Kock. Op latere leeftijd voltooide hij ook de opleiding Trombone bij Peter Leroy aan de Academie Ieper.

De eerste stappen in de hafabra-wereld zette Mathijs als jong knaapje bij Harmonie Beselare (waar hij tussen 2013 en 2022 ook trommel-instructeur was). Tegenwoordig is hij als spelend lid verbonden aan Harmonie Beselare, Harmonie Ypriana, koperensemble De Brasserie, en enkele meer.

De dirigeerkriebel kreeg hij te pakken in de lessen Directie in de Instrumentale Muziek bij Tom Hondeghem aan de de Academie Ieper. Deze opleiding voltooide hij in 2022, waarna hij veel ervaring kon opdoen tijdens stages, vervangingen en partiele repetities. In 2023 maakte Mathijs de sprong, en nam hij het dirigeerstokje van Athalo over van Elke